Skip to main content

Sterowalność

Sterowalność jest ważną własnością systemu sterowania, a sterowalność odgrywa kluczową rolę w wielu problemach, takich jak stabilizacja niestabilnych systemów poprzez sprzężenie zwrotne.

Pojęcie to z grubsza odnosi się do możliwości poruszania się systemu w całej jego przestrzeni konfiguracyjnej przy użyciu tylko pewnych dozwolonych manipulacji. Dokładna definicja różni się nieco w ramach lub rodzajach stosowanych modeli.

Jakie są modele sterowalności?

[accordion id=”937″ title=”“> jest pokrewnym terminem określającym wyjście systemu.

Przemysłowy System Kontroli (ICS) jest podobnym tematem. Dowiedz się więcej tutaj:

Do artykułu

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści