Skip to main content

Struktura drzewa

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Struktura drzewiasta jest strukturą w informatyce, która składa się z węzłów i krawędzi, węzłów wewnętrznych i liści. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że jest bardzo podobna do drzewa. Znajduje ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie w dużej ilości danych należy wyszukać konkretny element.

Struktura drzewa w marketingu internetowym

Różne sekcje strony internetowej mogą być ułożone logicznie i hierarchicznie, a następnie oceniane. Szczególnie w marketingu internetowym, wiele stron internetowych posiada podstrony, które z kolei mogą być podzielone na podrozdziały. Nie jest łatwo znaleźć to, czego się szuka, jeśli nie prowadzi się systematycznych poszukiwań i nie stosuje właściwych metod. Za pomocą struktury drzewiastej można bardzo łatwo stworzyć zarys, filtrować cel i oceniać istotne dane.

Dalsze zadania i warianty

Wyszukiwanie, usuwanie i wstawianie modułów – tak można podsumować najważniejsze zadania. Czynności wyszukiwawcze wykonywane ręcznie, jak również poprzez strukturę liniową, wymagają zdecydowanie zbyt wiele czasu. Tutaj rozgałęziona struktura drzewa jest znacznie bardziej efektywna. Typowym przykładem struktury liniowej jest lista.

W praktyce stosowane są różne warianty struktury. Są to na przykład:

  • Drzewa binarne
  • kompletne drzewa binarne
  • drzewa dwumianowe lub
  • puste drzewa

Wniosek

Struktura drzewiasta jest jednym z najważniejszych elementów w informatyce. Dzięki zastosowaniu struktury drzewiastej (bardzo często reprezentowanej w postaci grafów), mamy możliwość filtrowania i oceny danych w sposób uporządkowany. Ten typ analizy jest również szczególnie przydatny, gdy trzeba odczytać i opisać zależności hierarchiczne….


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści