Skip to main content

Cienka zawartość

Co to jest cienka zawartość? Cienka zawartość to termin zdefiniowany przez Google dla gorszych treści bez wartości dodanej. Należy pilnie unikać obecności cienkich treści na własnej stronie internetowej w trakcie optymalizacji wyszukiwarek (SEO), ponieważ ma to negatywny wpływ na Państwa ranking w Google. Jak dokładnie definiowana jest cienka zawartość?...

Emulacja końcowa

Co oznacza Emulacja Terminalu? Emulacja terminala to oprogramowanie, które emuluje terminal. Umożliwia to interakcję z systemem operacyjnym na poziomie tekstu i wiersza poleceń. We wcześniejszych czasach był to zwykły interfejs wejściowy. Jakie są zalety linii poleceń? Wejście poprzez emulację terminala może być wykonane szybko i łatwo. W ten sposób...

Indeksowanie tweetów

Co to jest Tweet Indexing? Termin Tweet Indexing odnosi się do Indeksowanie Tweety K, tj. krótkie wiadomości na platformie mediów społecznościowych Twitter. Z jednej strony, to indeksowanie jest wykonywane przez samego Twittera. Oprócz tego wewnętrznego indeksowania, istnieje również indeksowanie przez wyszukiwarki Google i Bing. Twitter publikuje około 6 000...

Niemiecka ustawa o telemediach (TMG)

Od 2007 r. niemieckaustawa o telemediach (TMG) obejmuje wszystkie ustawy dotyczące tzw. telemediów w Niemczech. Telemedia obejmują wszystkie elektroniczne usługi informacyjne i komunikacyjne, które nie są objęte Międzypaństwowym Traktatem Radiowo-Telewizyjnym ani ustawą o telekomunikacji. Należą do nich na przykład sklepy internetowe, platformy aukcyjne, usługi poczty internetowej, usługi czatu, blogi,...

Obracanie tekstu

Text spinning lub article spinning jest specjalną techniką pisania, która jest używana szczególnie w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) projektów internetowych. W kontekście przędzenia tekstu, istniejący artykuł jest przerabiany i w ten sposób generowana jest nowa treść. Jak działa text spinning? W kontekście Obracanie artykułów W procesie tym...

Ruch śmieciowy

Co to jest ruch śmieciowy? Terminu tego używa się do określenia tej części wizyt na stronie internetowej, która wprowadza w błąd, umyślnie lub nieumyślnie, i w której nie ma rzeczywistego zainteresowania treścią strony. Użytkownicy natychmiast opuszczają stronę i tym samym generują wysoki współczynnik odbicia. Ruch śmieciowy nie przynosi ani...

Śledzenie telefonu

Co to jest śledzenie telefonu? Śledzenie rozmów telefonicznych to sposób na pomiar konwersji przez telefon. Ten rodzaj śledzenia konwersji jest ważnym instrumentem monitorowania sukcesu w dziedzinie marketingu. Funkcjonalność Śledzenie rozmów telefonicznych zostało wprowadzone, ponieważ w przeszłości nie było wiarygodnego sposobu mierzenia konwersji przez telefon. Metoda ta opiera się zazwyczaj...

Stosunek tekstu do kodu

Co oznacza stosunek tekstu do kodu? Stosunek tekstu do kodu dla stron internetowych jest stosunkiem tekstu do kodu programującego. Kod zawiera HTML, Javascript i inny kod. Wiele narzędzi SEO, takich jak SEMrush, wyzwala odpowiedni komunikat ostrzegawczy, gdy stosunek tekstu do kodu wynosi 10% lub mniej. Z drugiej strony, John...

Strona tematyczna

Co to jest tematyczna strona internetowa? Witryna oparta na temacie to temat strony internetowej, który określa jej wygląd i styl. Motyw składa się z wielu rzeczy, takich jak czcionki i rozmiary czcionek, schemat kolorów i innych obszarów, które wpływają na estetykę strony. Temat pomaga w odzwierciedleniu tożsamości na stronie...

Tagline

Firmy, które odniosły sukces, dbają o to, by być pozytywnie zapamiętane przez swoich klientów. Tagline jest narzędziem marketingowym, które marki wykorzystują do zakotwiczenia pewnych cech w pamięci konsumenta. Co to jest tagline? Tagline to zazwyczaj krótkie i zapadające w pamięć zdanie używane w reklamie i marketingu. Oryginalnie pochodzi od...

Targetowanie reklam między urządzeniami

Co to jest Cross Device Ad Targeting? Cross device ad targeting pozwala firmom kierować reklamy do konsumentów na wielu platformach lub urządzeniach. W większości przypadków, wiadomości i reklamy powinny być wysyłane do konkretnej grupy odbiorców na różnych platformach, tak aby firmy mogły dotrzeć do swoich odbiorców w czasie i...

Tekst kotwy (Tekst kotwy)

Co oznacza anchor text? Tekst kotwicy (anchor text), nazywany również tekstem linku lub odnośnika, to klikalne słowa hiperłącza na stronie internetowej. Kliknięcie na anchor text prowadzi do treści tej samej lub innej strony internetowej. Teksty kotwiczące mogą składać się z jednego słowa lub kilku słów. Jakie są rodzaje anchor...

Telewizja podłączona

Connected TV(CTV) to po prostu telewizor, który łączy się z Internetem. W przeciwieństwie do tradycyjnej telewizji, CTV obejmuje telewizory SmartTV, Apple TV, urządzenia takie jak Tivo i Roku oraz konsole do gier, takie jak X-Box i PlayStations. Jednym z powodów, dla których CTV jest tak atrakcyjna dla reklamodawców jest...

Telnet

Co to jest telnet? Telnet jest protokołem połączenia, który umożliwia zdalny dostęp do zdalnego komputera przez Internet. Za pomocą poleceń tekstowych można wykonywać funkcje na komputerze zdalnym. Prawie wszystkie nowoczesne systemy operacyjne są wyposażone w odpowiedniego klienta. Gdzie jest używany Telnet? Popularnym zastosowaniem protokołu połączenia jest zdalne sterowanie komputerami...

TensorFlow

Co to jest TensorFlow? TensorFlow jest niezależną od platformy biblioteką programów służącą do wykonywania zadań w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia się maszynowego (ML). Oprogramowanie to zostało pierwotnie opracowane przez Google do użytku wewnętrznego. Ramka charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych zastosowań i umożliwia projektowanie autonomicznych sieci neuronowych. Oprogramowanie...

Terabajt (gruźlica)

Co to jest terabajt (TB)? Terabajt jest jednostką cyfrowego zapisu informacji używaną do wskazania wielkości danych. Przeznaczenie Terabajty są najczęściej używane do pomiaru pojemności pamięci masowej dużych urządzeń pamięci masowej. Podczas gdy pojemność pamięci masowej dysków twardych mierzono w gigabajtach przez wiele lat, około roku 2007 dyski twarde osiągnęły...

Terminal kart chipowych

Co to jest terminal kart chipowych? Terminal kart inteligentnych (znany również jako czytnik kart inteligentnych lub czytnik kart chipowych) jest urządzeniem elektronicznym, które odczytuje dane z nośnika zbliżonego do karty i może być również w stanie dokonywać na nim zapisu. Zazwyczaj są to karty plastikowe, które posiadają kod kreskowy,...

Test czarnej skrzynki

Przed dopuszczeniem do użytku, oprogramowanie musi zostać przetestowane pod kątem błędów i funkcjonalności. Twórcy oprogramowania mają do dyspozycji różne metody testowania oprogramowania. Znanym testem jest test czarnej skrzynki. Co to jest test na czarną skrzynkę? Test czarnej skrzynki, zwany również testem behawioralnym, jest metodą testowania oprogramowania, w której tester...

Testy akceptacyjne

Co to jest test akceptacyjny? Testy akceptacyjne to poziom testowania oprogramowania, na którym system jest testowany do akceptacji. Kiedy są wymienione testy akceptacyjne? Testy akceptacyjne to czwarty i ostatni poziom testowania oprogramowania, który jest wykonywany po testach systemu i przed udostępnieniem systemu do rzeczywistego użytku. Procedura testów akceptacyjnych Analizowane...

Testy beta

W rozwoju oprogramowania, testowanie beta jest drugą fazą testowania oprogramowania, w której próbka docelowej grupy odbiorców wypróbowuje produkt. Beta to druga litera greckiego alfabetu. Pierwotnie, termin “test alfa” oznaczał pierwszą fazę testu w procesie rozwoju oprogramowania. Pierwsza faza obejmuje testy jednostkowe, testy komponentów i testy systemu. Testy beta można...

Thin Affiliate

Co to jest Thin Affiliate? Termin Thin Affiliate jest używany przez Google do opisania stron internetowych, które próbują przekazać jak najwięcej użytkowników do programów partnerskich, takich jak Amazon lub Ebay z gorszą treścią. Operatorzy stron zaliczanych do cienkiej afiliacji dążą do osiągnięcia jak największych zysków przy jak najmniejszym wysiłku....

Translacja adresów sieciowych (NAT)

Co oznacza tłumaczenie adresów sieciowych? Translacja adresów sieciowych to proces ponownego przydzielania jednej przestrzeni adresowej IP do innej przestrzeni adresowej IP poprzez zmianę informacji o adresie sieciowym w pakietach nagłówkowych IP. Proces ten odbywa się podczas przesyłania pakietów. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more...

TrustRank

Co to znaczy TrustRank? Termin “TrustRank” odnosi się do specjalnego algorytmu wyszukiwarki Google. Służy to do określenia wiarygodności strony internetowej. System ten ma trzy cele: Strony spamu powinny być zidentyfikowane i uporządkowane na wczesnym etapie. Strony o szczególnie wysokiej jakości treści będą nagradzane. Zaufanie jest dziedziczone przez “rojową inteligencję”....

Tuple

Tuple to matematyczna definicja tak zwanego“uporządkowanego zbioru obiektów“. W informatyce, tuple są używane, na przykład, do implementacji zapytań w relacyjnych bazach danych. Porównanie tupli i zbiorów Zasadniczo, krotki, podobnie jak zestawy, są zbiorem obiektów zgrupowanych pod ogólnym terminem. Kluczowe rozróżnienie pomiędzy krotkami a zbiorami jest odzwierciedlone w fakcie, że...

Tytuł posterunkowy

Co to jest “Inposttitle”? Inposttitle jest używany w kontekście optymalizacji wyszukiwarek i umożliwia lepszą identyfikację treści stron internetowych. Napis można porównać do znaków na domu, które mogą być wykorzystane do uzyskania szybkiego przeglądu sklepów znajdujących się w tym budynku. Na przykład, operator może być użyteczny, jeśli chcesz wyszukać tytuły...

Ustawa o usługach telekomunikacyjnych (TDG)

Co to jest ustawa o usługach telekomunikacyjnych (TDG)? Ustawa o teleserwisie nazywana jest w skrócie TDG, a w skrócie TDG – prawem długa forma korzystania z teleserwisu. Weszła ona w życie w sierpniu 1997 r., została trzykrotnie zmieniona i zniesiona ponownie w 2007 r. Jego następcą jest Telemediengesetz. Powód,...

Zabezpieczenie warstwy transportowej TLS (1.0 do 1.3)

Co oznacza Transport Layer Security TLS (1.0 do 1.3)? Coraz więcej poufnych danych jest wymienianych w Internecie. Powszechną praktyką jest przesyłanie danych osobowych lub treści umów zarówno pocztą elektroniczną, jak i za pomocą formularzy internetowych. W celu umożliwienia bezpiecznej transmisji należy zastosować połączenie szyfrowane. W praktyce jest to zazwyczaj...