Skip to main content

Tagline

Firmy, które odniosły sukces dbają o to, by być pozytywnie zapamiętane przez swoich klientów. Strona Tagline to narzędzie marketingowe, które marki wykorzystują do zakotwiczenia pewnych cech w pamięci konsumenta. Co to jest Tagline? Tagline to zazwyczaj krótki i chwytliwy zwrot stosowany w reklamie i marketingu. Oryginalnie pochodzi od angielskiego...

Telefon Tracking

Co to jest Telefon Tracking? Telefon Tracking to sposób na zmierzenie Conversions przez telefon. Ten rodzaj Conversion tracking jest ważnym instrumentem monitorowania sukcesu w dziedzinie marketingu. Jak działa Telefon Tracking został wprowadzony, ponieważ wcześniej nie istniał żaden wiarygodny sposób pomiaru Conversions za pośrednictwem medium, jakim jest telefon. Metoda ta...

Telnet

Co to jest Telnet? Telnet jest protokołem połączenia, który umożliwia zdalny dostęp do zdalnego komputera przez Internet. Za pomocą poleceń tekstowych można wykonywać funkcje na zdalnym komputerze. Prawie wszystkie nowoczesne systemy operacyjne są wyposażone w odpowiedni Client. Gdzie jest wykorzystywana strona Telnet? Popularnym zastosowaniem protokołu połączeniowego jest zdalne sterowanie...

TensorFlow

Co to jest TensorFlow? TensorFlow jest niezależną od platformy biblioteką programistyczną używaną do zadań sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Oprogramowanie zostało pierwotnie opracowane przez Google do użytku wewnętrznego. Framework ten charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań i umożliwia projektowanie autonomicznych sieci neuronowych. Oprogramowanie oferuje pierwszorzędną skalowalność i może...

Terabyte (TB)

Co to jest Terabyte (TB)? A Terabyte to jednostka przechowywania informacji cyfrowych używana do wskazywania rozmiaru danych. Przeznaczenie Terabyte jest najczęściej używany do pomiaru pojemności dużych urządzeń pamięci masowej. Podczas gdy pojemność dysków twardych przez wiele lat była mierzona w Gigabyte , około 2007 roku dyski twarde osiągnęły pojemność...

Terminal Emulation

Co oznacza Terminal Emulation? Terminal Emulation (pisownia angielska, w języku niemieckim: Terminalemulation) to oprogramowanie emulujące terminal. Umożliwia to interakcję z systemem operacyjnym na poziomie tekstu i wiersza poleceń. We wcześniejszych czasach był to zwykły interfejs wejściowy. Jakie są zalety wiersza poleceń? Wejścia przez Terminal Emulation mogą być realizowane szybko...

Terminal kart chipowych

Co to jest terminal kart inteligentnych? Terminal kart inteligentnych (również czytnik kart inteligentnych lub czytnik kart inteligentnych) jest urządzeniem elektronicznym, które odczytuje dane z nośnika w kształcie karty i może również mieć możliwość zapisu na nim. Zazwyczaj karty są kartami plastikowymi z kodem kreskowym, paskiem magnetycznym, chipem komputerowym lub...

Testy A/B

Co to jest testowanie A/B?Na stronie Testy A/B odnosi się do eksperymentów randomizowanych składających się z dwóch wariantów, mianowicie A i B. Wiąże się to z wykorzystaniem testowania hipotez statystycznych lub „testowania hipotez na dwóch próbkach”, stosowanego w dziedzinie statystyki. Dzięki temu testowi mamy możliwość porównania dwóch wersji jednej...

Testy akceptacyjne

Czym są testy akceptacyjne? Testowanie akceptacyjne to poziom testowania oprogramowania, w którym system jest testowany pod kątem akceptacji. Kiedy wymienia się testy akceptacyjne? Testy akceptacyjne to czwarty i ostatni etap testowania oprogramowania, wykonywany po testach systemowych, a przed udostępnieniem systemu do faktycznego użytkowania. Procedura badania odbiorczego Wymagania klienta zostaną...

Text-to-Code-Ratio

Co oznacza Text-to-Code-Ratio Text-to-Code-Ratio to stosunek tekstu do kodu programistycznego na stronie internetowej. Kod zawiera HTML, skrypt Javai inne kody. Wiele narzędzi SEO, takich jak SEMrush, uruchamia odpowiedni komunikat ostrzegawczy, jeśli stosunek tekstu do kodu wynosi 10% lub mniej. Z kolei John Mueller (Google) twierdzi, że stosunek tekstu do...

Textspinning

Na stronie Textspinning lub article spinning jest specjalną techniką pisania, która jest używana szczególnie w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) projektów internetowych. W kontekście Textspinningjuż istniejący artykuł jest przepisywany i w ten sposób powstaje nowa treść. Jak działa Textspinning? W kontekście Artykuł Spinnings nie chodzi o przepisanie istniejącego...

Theme Based Website

Co to jest Theme Based Website? A Theme Based Website to temat strony internetowej, który określa jej wygląd i styl. Na motyw składa się szereg rzeczy, takich jak czcionki i ich rozmiary, schemat kolorów i inne obszary, które wpływają na estetykę strony. Temat pomaga odzwierciedlić tożsamość na stronie internetowej,...

Thin Affiliate

Co to jest Thin Affiliate? Terminem Thin Affiliate określa się strony Google, które za pomocą niskiej jakości treści starają się przekierować jak najwięcej użytkowników do programów partnerskich, takich jak Amazon czy Ebay. Operatorzy stron klasyfikowanych jako Thin Affiliatechcą w ten sposób osiągnąć jak największe zyski przy jak najmniejszym wysiłku....

Thin Content

Co to jest Thin Content? Thin Content – „thin content” – to określenie zdefiniowane przez Google dla treści o niskiej jakości, bez wartości dodanej. Należy pilnie unikać obecności Thin Content na własnej stronie internetowej w ramach optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), ponieważ ma to negatywny wpływ na ranking Google....

Transport Layer Security TLS (1.0 do 1.3)

Co oznacza Transport Layer Security TLS (1.0 do 1.3)? Wrażliwe dane są coraz częściej wymieniane w Internecie. Powszechne jest przesyłanie danych osobowych lub treści umów zarówno pocztą elektroniczną, jak i za pośrednictwem formularzy internetowych. Aby zapewnić bezpieczną transmisję, należy korzystać z szyfrowanego połączenia. W praktyce jest to zwykle realizowane...

Trash Traffic

Co to jest Trash Traffic? Terminem tym określa się odsetek wizyt na stronie internetowej, które są wynikiem celowego lub niezamierzonego wprowadzenia w błąd i które nie wykazują rzeczywistego zainteresowania treścią strony. Użytkownicy natychmiast opuszczają stronę i generują w ten sposób wysoki Bounce Rate. Trash Traffic nie wnosi żadnej wartości...

TrustRank

Co oznacza TrustRank? Termin „TrustRank” odnosi się do specjalnego algorytmu wyszukiwarki Google. Służy do określenia wiarygodności strony internetowej. System realizuje trzy cele: Strony spamowe powinny być identyfikowane i usuwane na wczesnym etapie. Premiowane są strony o szczególnie wysokiej jakości treści. Zaufanie jest dziedziczone poprzez „inteligencję roju”. W ten sposób...

Tupel

Tupel jest matematyczną definicją tak zwanego„uporządkowanego zbioru obiektów„. W informatyce, Tupel jest wykorzystywany np. do realizacji zapytań w relacyjnych bazach danych. Tupel n i zestawy w porównaniu Zasadniczo, Tupeln, podobnie jak zbiory, jest zbiorem obiektów, które są zgrupowane pod ogólnym terminem. Zasadnicze rozróżnienie między Tupeln a zbiorami przejawia się...

Tweet Indexing

Co to jest Tweet Indexing? Termin Tweet Indexing odnosi się do Indeksowanie Tweety K, tj. krótkie wiadomości na platformie mediów społecznościowych Twitter. Z jednej strony, to indeksowanie jest przeprowadzane przez samego Twittera. Oprócz tego wewnętrznego indeksowania, istnieje również indeksowanie przez wyszukiwarki Google i Bing. Twitter publikuje około 6 000...

Ustawa o telemediach (TMG)

Od 2007 r.ustawa o telemediach (TMG) obejmuje wszystkie ustawy dotyczące tzw. telemediów w Niemczech. Telemedia obejmują wszystkie elektroniczne usługi informacyjne i komunikacyjne, które nie są objęte Międzypaństwowym Traktatem Radiowo-Telewizyjnym ani ustawą o telekomunikacji. Obejmują one na przykład serwisy internetoweShop, platformy aukcyjne, usługi poczty internetowej, usługi czatu, blogi, usługi informacyjne...

Ustawa o usługach telekomunikacyjnych (TDG)

Co to jest ustawa o usługach telekomunikacyjnych (TDG)? Dłuższa forma ustawy o teleusługach to ustawa o korzystaniu z teleusług (Gesetz über die Nutzung von Telediensten ), a krótsza forma to ustawa o teleusługach (TDG). Została ona uchwalona w sierpniu 1997 r., trzykrotnie zmieniona i zniesiona w 2007 r. Jej...