Skip to main content

Tuple

Tuple to matematyczna definicja tak zwanego“uporządkowanego zbioru obiektów“. W informatyce, tuple są używane, na przykład, do implementacji zapytań w relacyjnych bazach danych.

Porównanie tupli i zbiorów

Zasadniczo, krotki, podobnie jak zestawy, są zbiorem obiektów zgrupowanych pod ogólnym terminem. Kluczowe rozróżnienie pomiędzy krotkami a zbiorami jest odzwierciedlone w fakcie, że obiekty w krotkach mają wewnętrzny porządek, podczas gdy zbiory są nieuporządkowane. O krotkach można również myśleć jako o obiektach zgrupowanych w zbiorze – tak jak zbiory można zgrupować pod ogólnym terminem w postaci krotki. Tuple charakteryzują się porządkiem, dlatego do poszczególnych elementów można zwracać się bezpośrednio, a ich wartość może być jednoznacznie przypisana do atrybutu. Tuple są zwykle reprezentowane przez otwierający i zamykający nawias okrągły, w obramowaniu którego odnotowywane są poszczególne obiekty. Poszczególne elementy oddzielone są przecinkami, co pozwala na przedstawienie ustalonej kolejności obiektów.

Zastosowanie tupli w informatyce

W dziedzinie informatyki, tuple są używane do implementacji uporządkowanych list. Służą do definiowania elementów w tablicy oraz do definiowania zapytań lub wpisów w relacyjnych bazach danych. Tutaj również każdy element ma swoje stałe, jednoznacznie przypisane miejsce. Ten wyraźny przydział miejsca jest ważny, aby móc jednoznacznie przypisać poszczególne pola danych do odpowiadających im atrybutów. Typowe dla takiego zastosowania tupli jest to, że pola danych muszą mieć tzw. “zawartość atomową”. Konkretnie oznacza to, że nie są dozwolone żadne elementy, które można rozłożyć na dalsze pojedyncze części.

Poza zastosowaniem w bazach danych, istnieją inne scenariusze zastosowań tupli w informatyce. W nowoczesnych językach skryptowych i programowania są one implementowane jako zintegrowany typ danych, np:
[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

[/su_list] Szczególnie w tym kontekście ważne jest, aby nie mylić tupli z zestawami, ponieważ te dwa typy zachowują się inaczej. O ile kolejność poszczególnych elementów jest formatywna, o tyle w przypadku zestawów nie ma ona znaczenia.

Złożone struktury danych oparte są na tuplach

Głównym powodem używania tupli w informatyce jest wewnętrzne uporządkowanie, o którym była już mowa w powyższym akapicie. Umożliwia to mapowanie i podsumowywanie złożonych zbiorów danych. Przypisanie stałej lokalizacji umożliwia odczyt i przeglądanie danych indywidualnie w każdym momencie. W większości nowoczesnych języków programowania można zdefiniować złożone odmiany krotek, aby zaimplementować wyrafinowane struktury danych. Przypisanie krotek do zmiennej pozwala na oglądanie i manipulowanie tym zbiorem elementów jako całością.

Szczególnie przydatne okazało się użycie krotek jako par klucz-wartość. W tej postaci występują one jako pary z dokładnie dwoma elementami. Pierwszy element tuple’a nazywany jest kluczem, podczas gdy drugi element reprezentuje powiązaną wartość. Takie tuple mogą być adresowane bezpośrednio przez podanie wartości klucza. Za pomocą klucza odczytywany jest drugi element (wartość rzeczywista).


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści