Skip to main content

Ukierunkowanie językowe

Termin “targetowanie językowe” odnosi się do targetowania stron internetowych lub reklam online, które automatycznie dostosowują się do języka odwiedzających. Dla webmasterów i operatorów stron internetowych o międzynarodowym zasięgu, strony internetowe w języku grupy docelowej mają ogromne znaczenie, aby mogły być prawidłowo indeksowane przez wyszukiwarki i czytane przez odwiedzających. Reklamy w języku danej grupy docelowej są ważne dla międzynarodowej reklamy w wyszukiwarkach.

Informacje ogólne

Wielojęzyczne targetowanie stron internetowych i reklam online to złożone, ale niezwykle ważne przedsięwzięcie. Podczas gdy w Unii Europejskiej istnieją 24 różne języki urzędowe, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej mamy do czynienia tylko z angielskim i hiszpańskim. W rzeczywistości jednak, zarówno w USA, jak i w UE, większość ludzi posługuje się angielskim jako drugim językiem, oprócz swojego języka narodowego. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że użytkownicy mogą ustawić na swoich urządzeniach indywidualne ustawienia językowe na różnych poziomach, np:
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • na poziomie urządzenia
  • na poziomie systemu operacyjnego
  • na poziomie przeglądarki
  • na poziomie aplikacji
[/su_list] Ponadto ustawienia językowe są obsługiwane w różny sposób przez dwa główne mobilne systemy operacyjne, iOS i Android. Ponadto wielu użytkowników, którzy biegle posługują się dwoma lub więcej językami, decyduje się na ustawienie systemu operacyjnego w jednym języku, a przeglądarki w innym, co może prowadzić do problemów z automatycznym rozpoznawaniem języka na stronach internetowych i w aplikacjach.

Znaczenie ukierunkowania językowego

Przy tworzeniu stron wielojęzycznych istotne informacje mogą dostarczyć dane z Google Analytics. W profilu Analytics można zobaczyć, z jakich krajów pochodzą odwiedzający stronę. Może to pomóc w zidentyfikowaniu nowych krajów, do których należy skierować działania lub nadać priorytet tym, które zostały już zidentyfikowane na podstawie wcześniejszych analiz i doświadczeń. Takie analizy mogą jednak również prowadzić do nowych wyzwań. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy odwiedzający wchodzą na stronę internetową z kraju wielojęzycznego, takiego jak Belgia (francuski i holenderski) lub Bośnia i Hercegowina (bośniacki, serbski i chorwacki). Fakt, że w takich krajach używa się dwóch lub więcej języków urzędowych, może być zniechęcający w kontekście ukierunkowania językowego poprzez ograniczenie do jednego języka na kraj, potencjalnych odwiedzających. Do automatycznego kierowania strony na różne języki można wykorzystać różne techniki, takie jak:

Poprzez użycie atrybutów HTML rel=”alternate” i hreflang=“x” w kodzie źródłowym HTML strony, Google może automatycznie podać adres URL dla właściwego regionu i języka użytkownikom wyszukiwarki.

Strony internetowe i reklamy związane z językiem

Nie należy w ogóle lekceważyć znaczenia targetowania w oparciu o język. W metropoliach takich jak Los Angeles, Berlin czy Paryż mówi się w niektórych przypadkach ponad 250 różnymi językami. Do tego dochodzą setki tysięcy turystów i odwiedzających każdego roku. Na dzisiejszym globalnym rynku, każdy marketer internetowy chcący dotrzeć do międzynarodowej publiczności może zoptymalizować wpływ swojej strategii komunikacyjnej poprzez ukierunkowane wykorzystanie targetowania językowego. I choć metoda ta jest dostępna od lat, wielu marketerów internetowych i reklamodawców nie korzystają z tej możliwości. Jednak coraz bardziej zaawansowana analiza odwiedzających, w połączeniu z nowoczesnymi technikami, takimi jak geolokalizacja, oznacza, że targetowanie językowe nie pozostanie w przyszłości zjawiskiem marginalnym.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści