Skip to main content

Urzędnik ds. bezpieczeństwa IT

Co to jest oficer bezpieczeństwa IT?

Dwie trzecie wszystkich niemieckich firm jest co roku narażonych na ataki cybernetyczne. Własny specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego firmy w sieci.

Zadania oficera bezpieczeństwa IT

Czym zajmuje się funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa IT? Do zadań urzędnika ds. bezpieczeństwa informatycznego należy

 • identyfikacja ryzyka informatycznego
 • Wdrażanie analiz potrzeb w zakresie ochrony
 • Opracowanie, wdrożenie, kontrola i dostosowanie wytycznych i koncepcji w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie analizą incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym
 • Zarządzanie zasobami (budżet, czas pracy) w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Wdrażanie środków szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
 • Kontakt w sprawie bezpieczeństwa IT dla pracowników, partnerów biznesowych i klientów

Info

OM Optimiser pomaga w zintegrowaniu funkcji bezpieczeństwa w celu sprawdzenia chronologicznego opracowywania, wdrażania i kontroli problemów bezpieczeństwa o wysokim, średnim i niskim ryzyku, a tzw. wynik bezpieczeństwa wskazuje w procentach, jak bardzo bezpieczna jest naprawdę Twoja strona.

Wymogi prawne

Zgodnie z prawem jedynie operatorzy publicznych sieci i usług telekomunikacyjnych (zgodnie z ustawą o telekomunikacji) oraz operatorzy infrastruktury krytycznej w zakresie finansów, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i żywność (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie informatycznym) są zobowiązani do powołania funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa informatycznego. Utrata wartości w tych obszarach ma poważne konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki.

Odgraniczenie od inspektora ochrony danych osobowych

Za bezpieczeństwo danych osobowych odpowiedzialny jest w szczególności inspektor ochrony danych osobowych, natomiast za bezpieczeństwo całej infrastruktury informatycznej firmy w sposób bardziej całościowy odpowiada inspektor bezpieczeństwa IT. Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych obowiązkowe powołanie inspektora ochrony danych podlega niższym progom niż w przypadku inspektora bezpieczeństwa informatycznego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

 • https://www.bsi.bund.de/BSI/Grundschutz/Hilfsmittel/
 • https://www.karrieresprung.de/IT-Sicherheitsbeauftragte
 • https://www.haufe.de/cybersicherheit-it-sicherheitsbeauftragter

 • Masz jeszcze jakieś pytania?

  Prosimy o kontakt z nami


  Dalsze treści