Skip to main content

Vertical Search

Znaczenie

Termin „Vertical Search” jest używany do opisania wyszukiwania w Internecie, które koncentruje się na konkretnym temacie lub produktach. Wyszukiwarki pionowe są szczególnym rodzajem portalu pionowego, ponieważ oferują informacje tylko na określony temat. Wyszukiwarki wertykalne są również często określane dwoma terminami„topical” lub„specialty search engines”.

Informacje ogólne

Wyszukiwarki wertykalne mają wiele wspólnego z tradycyjnymi wyszukiwarkami. Również pod adresem Google, Bing lub Yahoo można realizować wyszukiwanie pionowe na określone tematy, ograniczając zapytanie do określonych kategorii, obrazów, filmów lub wiadomości. Z punktu widzenia nowoczesnego marketingu internetowego, Vertical Search daje reklamodawcom możliwość bardziej precyzyjnego adresowania grup docelowych.
Patrząc na wyszukiwanie w sieci World Wide Web z perspektywy interaktywnej i transakcyjnej, wyszukiwanie stanowi podstawową aktywność cyfrową. Użytkownicy wprowadzają hasła do wyszukiwarki, aby szukać określonych informacji, pytać o alternatywy, badać określone obszary tematyczne, a następnie podejmować decyzje na podstawie uzyskanych informacji. Tradycyjne wyszukiwarki, nazywane również „wyszukiwarkami horyzontalnymi”, odnotowują ponad 2 miliardy zapytań dziennie.

Vertical Search i Wyszukiwanie poziome w skrócie

Wyszukiwarki horyzontalne przeszukują całą widzialną sieć w poszukiwaniu istotnych informacji na możliwie najszerszy zakres tematów. To właśnie dlatego takie wyszukiwarki nazywane są „horyzontalnymi”. Wyszukiwanie horyzontalne można uznać za ogólną formę przeszukiwania sieci World Wide Web. Wyszukiwanie poziome prowadzi zazwyczaj do większej liczby wyników.
Ranking, w jakim wyświetlane są wyniki, zależy przede wszystkim od algorytmu wyszukiwarki. Wyszukiwarki horyzontalne koncentrują się na najszerszym możliwym zakresie tematów i mogą indeksować gigantyczne części Internetu za pomocą tzw. crawlerów.
Z kolei Vertical Search polega na wyszukiwaniu i wyświetlaniu treści, które są skoncentrowane na konkretnej stronie, kategorii lub branży. Przykładami stron z wyszukiwaniem pionowym są:
  • Strony internetowe poświęcone podróżom
  • Strony internetowe poświęcone rozrywce
  • Serwisy informacyjne
  • Strony internetowe dotyczące pracy
  • Strony internetowe poświęcone fotografii
Mobile Appto również doświadczenia pionowe. Wiele stron internetowychShopping są również pionowe w tym, że koncentrują się na konkretnych produktach lub cenach.
Rodzaje wyszukiwania pionowego
Istnieje wiele różnych typów stron Vertical Search, dla których firmy i organizacje mogą optymalizować treści.
Wyszukiwanie obrazów jest najpopularniejszym wyszukiwaniem pionowym w sieci World Wide Web. Firmy, które są aktywne w sieci powinny wykorzystać tę okazję do zdobycia dodatkowych pozycji w wyszukiwarkach wizerunkowych.
Dzięki szybkiemu rozwojowi platform VOD, takich jak YouTube czy TikTok, filmy są obecnie równie popularne jak zdjęcia. Filmy wideo rządzą się jednak własnymi prawami optymalizacji, dlatego firmy zdecydowanie powinny zatrudniać ekspertów w dziedzinie wideoSEO, aby budować obecność również na platformach VOD.
W dobie internetu mobilnego, optymalizacja sklepu App (ASO) powinna być priorytetem dla firm.
Lokalne firmy i sprzedawcy mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy właściciele firm znają podstawy optymalizacji lokalnych wyszukiwarek i skutecznie wykorzystują je do własnej promocji online.

Wniosek

Wyszukiwanie pionowe w sieci World Wide Web jest specjalną formą wyszukiwania w sieci, która polega na wyszukiwaniu treści w określonym obszarze tematycznym.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści