Skip to main content

Najszersze grono użytkowników (WNK)

Co oznacza WNK? Kluczowa liczba najszerszej grupy użytkowników (WNK) pokazuje, ilu użytkowników odwiedziło stronę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Dane te odgrywają również ważną rolę w telewizji, radiu i mediach drukowanych. W tych dziedzinach informacje te nazywane są najszerszym kręgiem widzów, najszerszym kręgiem słuchaczy i najszerszym kręgiem czytelników. Uwzględniane...

Walidacja

Co to jest walidacja? W informatyce, termin„walidacja” odnosi się do procesu weryfikacji. Proces ten zapewnia, że dane zostały poddane weryfikacji w celu zapewnienia, że są one zarówno poprawne, jak i gotowe do użycia bez wahania. W procesie walidacji wykorzystywane są tzw. „procedury”, które znane są pod różnymi nazwami: Procedury...

Wartość haszująca

Bezpieczeństwo danych i szybkość ich przetwarzania to kluczowe aspekty IT. Wartości Hash odgrywają ważną rolę zarówno w bezpieczeństwie danych, jak i szybkości przetwarzania. Co to jest wartość hash? Wartość haszująca to unikalna wartość alfanumeryczna o stałej długości, która jest obliczana za pomocą funkcji haszującej dla dowolnej przestrzeni danych. Wartości...

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Co to jest WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)? Strona WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne, które mają służyć dostępności treści w Internecie. Mają one być egzekwowane na szczeblu międzynarodowym. Problem polega na tym, że osoby niepełnosprawne są często wykluczone z szerokiego korzystania z Internetu, a projektanci stron internetowych...

WDF*IDF

Co oznacza WDF*IDF? WDF*IDF jest narzędziem wykorzystywanym w dziedzinie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) do określania przydatności własnych treści internetowych w porównaniu z treściami innych stron. WDF oznacza „Within Document Frequency” i określa częstotliwość wszystkich słów, które pojawiają się w tekście i kategoryzuje je zgodnie z istotnością. Formuła...

Web Based Training

Co oznacza Web Based Training? Web Based Training (WBT), po niemiecku „Webbasiertes Lernen” (WbL), to termin określający e-learning(nauczanie wspomagane elektronicznie). WBT jest rozwinięciem CBT (Computer Based Training). Komponent „sieciowy” został dodany do CBT poprzez płyty CD, wideo i DVD. Zamiast uczenia się tylko z „puszki”, streaming zastępuje stałą zawartość...

Web-Stack

Termin Web-Stack (web stack) odnosi się do zbioru aplikacji i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu rozwiązań programowych opartych na sieci. Funkcjonalny stos sieciowy składa się co najmniej z systemu operacyjnego, języka programowania lub skryptowego, systemu baz danych i serwera sieciowego. W zasadzie taki stos oferuje wszystko, co jest potrzebne do...

Webalizer

Co to jest Webalizer? Webalizer jest programem służącym do analizy plików logów serwerów internetowych. Jest to wolne oprogramowanie oferowane na licencji GPL (Gnu General Public License). Jego celem jest ocena wywołań witryn internetowych, aby móc ocenić zachowania użytkowników. Co analizuje Webalizer? Strona Webalizer przygotowuje przeglądy miesięczne i roczne. Pokazują...

WebDAV

Co oznacza WebDAV? WebDAV jest protokołem służącym do przesyłania plików w sieci. Nazwa jest skrótem od Web-based Distributed Authoring and Versioning. Służy do podłączenia komputera lub smartfona do urządzenia pamięci masowej Cloudlub innych udziałów w sieci. Jak działa transfer? Protokół określa rodzaj uwierzytelniania i transmisji danych w sieci. Opiera...

Webnapping

Co to jest Webnapping? Webnapping (W-Napping) to niemieckojęzyczny termin określający ofertę webmasterów polegającą na wykorzystaniu treści osób trzecich na własnej stronie internetowej. Treść ta jest i może być złożona zarówno z linii kodu jak i iframe. Webmasterzy, którzy oferują Webnapping obiecują sobie większy ruch na swojej stronie, podczas gdy...

WebP

Co to jest WebP? WebP to format obrazu wykorzystujący zarówno kompresję stratną, jak i bezstratną , opracowywany przez Google. Jako pochodna formatu wideo VP8, jest siostrzanym projektem formatu kontenerów multimedialnych WebM. To oprogramowanie jest publikowane na licencji BSD. Rozwój Format ten został po raz pierwszy ogłoszony we wrześniu 2010...

Webpack

Co oznacza Webpack? Webpack to tak zwany „codebundler”, który służy przede wszystkim do łączenia różnych plików skryptów Javaw celu wykorzystania ich w przeglądarce. Podział kodu i JavaScript Środowisko uruchomieniowe NodeJS, w kontekście którego JavaScript może być używany po stronie serwera, od samego początku wspierało podział kodu JavaScript na moduły...

WebRank

Co to jest WebRank? Strona WebRank to opatentowana przez Yahoo w 2004 roku metoda pomiaru istotności i jakości obecności w Internecie. Każda strona otrzymuje ocenę od 1 do 10. Im wyższa liczba, tym bardziej wartościowa strona. Procedura jest więc bardzo podobna do jeszcze starszego PageRank Google, który klasyfikował podobnie....

Webrooming

Na stronie Webrooming to specyficzne zachowanie zakupowe, w którym konsument poszukuje informacji o określonych produktach lub usługach w sieci WWW, aby następnie kupić je w handlu stacjonarnym. W ten sposób klient uzyskuje np. informacje o aktualnych cenach rynkowych na stronach internetowychShoplub portalach porównawczych, a następnie kupuje artykuł offline. Ogólne...

Webspace

Na stronie Webspace (W-Space) to przestrzeń dyskowa udostępniana przez dostawcę usług internetowych (ISP) na obsługiwanym przez niego serwerze. Przestrzeń dyskowa online może być używana do przechowywania plików strony internetowej lub aplikacji internetowej. W kontekście Cloud computing, W-Space jest używany w następujących scenariuszach aplikacji: Webspace Modele hostingu w skrócie W...

Webtracking (Webanalytics)

Webtracking (Webanalytics) to pomiar, gromadzenie, analiza i raportowanie danych z sieci w celu zrozumienia, a tym samym optymalizacji korzystania z sieci. Jest to Webtracking (Webanalytics) nie tylko proces pomiaru ruchu w sieci, ale także narzędzie do badań biznesowych i rynkowych oraz do oceny i poprawy efektywności witryny. Z Aplikacje...

Wektor ataku

Hakerzy nieustannie poszukują nowych sposobów na przeniknięcie do komputera lub sieci. Kombinacja ścieżki ataku i techniki użytej przez hakerów w ich ataku nazywana jest wektorem ataku. Co to jest wektor ataku? Wektor ataku to sposób lub ścieżka, za pomocą której hakerzy omijają środki bezpieczeństwa systemu komputerowego i sieci oraz...

Windows Phone

Co to jest Windows Phone? Windows Phone to system operacyjny dla smartfonów i tabletów PC opracowany przez firmę Microsoft. Był to preferowany mobilny system operacyjny dla smartfonów firmy Nokia, który był również używany w smartfonach innych producentów, takich jak Samsung, Huawei i HTC. Wydajne smartfony Windows Phone to zamknięty...

WinSCP

Co oznacza WinSCP? WinSCP jest otwartym oprogramowaniem SFTP-Client napisanym w C++ dla Windows. Umożliwia bezpieczny dostęp do zdalnych serwerów za pomocą szyfrowanego programu SSH (Secure Shell). Jak działa szyfrowana wymiana danych? Oprogramowanie obsługuje następujące protokoły transmisji: SFTP FTP SCP WebDAV Do szyfrowania używane są między innymi SSH-1, SSH2 i...

Wireless Fidelity (Wifi)

Co oznacza Wireless Fidelity (Wifi)? Wireless Fidelity (WiFi) to standard sieci bezprzewodowej opracowany przez organizację Wireless Ethernet Compatibility Alliance. W zasadzie Wireless Fidelity (WiFi) można utożsamiać ze standardem WLAN, o ile działają one zgodnie z zamierzoną specyfikacją 802.11 w dwóch zakresach częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Organizacja WiFi Alliance...

Wireless Markup Language (WML)

Co oznacza Wireless Markup Language (WML)? Termin Wireless Markup Language odnosi się do języka znaczników, który został opracowany głównie do użytku w mobilnych stronach internetowych. Ogólne informacje o WML Wireless Markup Language został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie w 1998 roku w wersji 1.1. W przeciwieństwie do HTML, kod...

WML

Co oznacza Wireless Markup Language (WML?)? Termin Wireless Markup Language odnosi się do języka znaczników, który został opracowany głównie do użytku w mobilnych stronach internetowych. WML reprezentuje podzbiór języka HTML (Hypertext Markup Language), ale zawiera również elementy, które nie występują w standardowej specyfikacji HTML. Informacje ogólne Wireless Markup Language...

Wolfram Alpha

Czym jest Wolfram Alpha? Wolfram Alpha to semantyczna wyszukiwarka wymyślona przez brytyjskiego informatyka Stephena Wolframa i rozwijana nieprzerwanie od 2005 roku. W przeciwieństwie do wyszukiwania na stronie Google, gdzie użytkownikowi pokazywane są konkretne wyniki, w Wolfram Alpha użytkownik otrzymuje raczej kompilację faktów jako wynik. Kontekst i sposób działania W...

Word of Mouth Marketing

Co oznacza World of Mouth Marketing? Word of Mouth Marketing to środki wykorzystywane w dziedzinie marketingu internetowego do wirusowego rozprzestrzeniania się przekazów reklamowych. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Definicja Word of Mouth opiera się na tym, że ludzie...

WordPress

Co to jest WordPress? WordPress to tak zwany Content Management System (CMS), za pomocą którego można stworzyć stronę internetową i zarządzać nią bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Strona Content Management System charakteryzuje się wysokim stopniem łatwości obsługi i adaptacji. Instalacja systemu jest w dużej mierze zautomatyzowana, dzięki czemu użytkownik nie...

Wskaźnik powinowactwa

Co to jest indeks powinowactwa? Wskaźnik powinowactwa jest ważną metryką, która może być wykorzystana do wyboru mediów reklamowych i reklam dla konkretnych grup docelowych. reprezentuje udział grupy docelowej w bazie użytkowników danego medium w stosunku do udziału grupy docelowej w całej populacji. Jeśli wartość jest powyżej 100, to jest...

Wymóg minimalizacji danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (EU GDPR) przewiduje wymóg minimalizacji danych. Zgodnie z tym, operatorzy stron internetowych mogą przechowywać tylko te dane osób odwiedzających stronę internetową, które są niezbędne do jej funkcjonowania. Ponadto dane te mogą być przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne. Należy je traktować z...

Wysoka dostępność

Co oznacza wysoka dostępność? Zgodnie z oficjalną definicją Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wysoka dostępność oznacza, że zasoby IT mogą być dostępne nawet w przypadku awarii poszczególnych elementów systemu. W tym celu dane są stale kopiowane na serwer zapasowy i mogą być dostępne w czasie rzeczywistym. W...

Wyświetl wybrane słowa kluczowe

Znaczenie Reklama w Internecie oznacza przede wszystkim reklamę na stronie Google. Z Wyświetlacz Wybierz Słowa Kluczowe, Google oferuje reklamodawcom narzędzie do optymalnego umieszczania ich reklam. Co to jest Display Select Keywords? Display Select Keywords, w skrócie DSK, to funkcja serwisu Google służąca do targetowania kampanii reklamowych PPC (Pay Per...