Skip to main content

Warstwa reklama

Termin“Layer Ad” jest pochodzenia angielskiego i w tłumaczeniu na język niemiecki oznacza coś w rodzaju “Schichtanzeige”. Jest to specjalna forma reklamy internetowej, w której reklama umieszczana jest nad rzeczywistą treścią strony internetowej.

Jak to działa?

Reklamy warstwowe są zazwyczaj implementowane w otwartych technologiach internetowych CSS (Cascade Style Sheets), HTML (Hypertext Transfer Protocol) i języku skryptowym JavaScript. Kiedy odwiedzający otwiera stronę internetową, reklama warstwowa jest automatycznie nakładana na stronę i wyświetlana. Zwykle reklama umieszczana jest nad najważniejszą treścią strony. Jest to również najważniejsza różnica w stosunku do tak zwanych “reklam pop-up”, do których wyświetlania otwierane jest osobne okno. W zależności od sposobu implementacji Layer Ads, wstawka może zamknąć się sama po określonym czasie lub odwiedzający musi ją wyraźnie zakończyć. Do zamknięcia reklamy służy odpowiedni przycisk, który jest oznaczony np. znakiem “X”. Wykorzystanie tego typu reklamy internetowej charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:
[su_list icon=”icon: commenting-o” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Na stronie jest dużo miejsca na reklamę internetową.
  • Reklamy mogą być dostosowane do stylu wizualnego strony.
  • Reklamy mogą być zintegrowane z istniejącymi stronami internetowymi przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy i kodu.
  • Wstawki można kontrolować za pomocą bloków przeładowania, dzięki czemu użytkownicy nie są zbyt intensywnie nękani reklamami.
[/su_list]

Formularze

Wyróżnia się różne rodzaje reklam warstwowych. Dobitnym tego przykładem są tak zwane“reklamy hybrydowe“. W tym typie po zamknięciu reklamy warstwowej otwiera się nowe okno, w którym reklama jest wyświetlana ponownie. Ten rodzaj reklamy internetowej jest jednak rzadko stosowany, gdyż cierpliwość odwiedzającego jest raczej nadwyrężana przez podwójne wyświetlanie przekazu reklamowego. Bardzo popularne są również tzw.sticky ads, gdzie przekaz reklamowy pozostaje w polu widzenia odwiedzającego nawet podczas przewijania strony. Reklama pływająca to reklama online, którą odwiedzający może dowolnie przesuwać po ekranie za pomocą kliknięcia myszką. Dzięki tzw. “Spotlight layer” tło strony internetowej zostaje automatycznie przyciemnione, tak aby reklama online została wyróżniona.

Blokada wyskakujących okienek

Oprócz zalet wymienionych w powyższym akapicie, korzystanie z reklam warstwowych niesie ze sobą również pewne negatywne aspekty. Na przykład, reklama warstwowa jest uważana za szczególnie irytującą przez odwiedzających stronę. Tak długo jak reklama layerowa jest wyświetlana, strona nie może być używana. Niektórzy webmasterzy posuwają się nawet do tego, że pomijają elementy sterujące, które mają być zamknięte lub ukrywają je na stronie internetowej, gdy wyświetlana jest reklama warstwowa, co skutkuje absolutnie okropnym doświadczeniem użytkownika.

Aby uniemożliwić wyświetlanie reklam Layer Ads, coraz więcej użytkowników korzysta z tzw. “<a href=”https://whatis.techtarget.com/definition/pop-up-blocker-pop-up-killer#:~:text=A%20pop%2Dup%20blocker%20(czasami,w%20browserze%20internetowej%20użytkownika.&text=Jeden%20problem%20z%20pop%2Dup,jeden%20z%20tych%20z%20użytkowników%2Drequested.”>pop-up blockers</a>”. Narzędzia te skutecznie blokują reklamy warstwowe zaimplementowane w JavaScript, pozwalając użytkownikom na niezakłócone przeglądanie stron internetowych. Ponadto wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe, takie jak Google Chrome, Mozilla Firefox czy Microsoft Edge, mają wbudowane blokery niektórych form reklamy internetowej. Można je skonfigurować za pomocą filtra zgodnie z osobistymi wymaganiami i potrzebami, aby całkowicie zablokować wyświetlanie reklam online na niektórych stronach internetowych.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści