Skip to main content

Wartość życiowa klienta

W marketingu, customer lifetime value (CLV) jest metryką, która reprezentuje całkowity zysk netto firmy z danego klienta. CLV jest ważną miarą pozwalającą określić, ile środków finansowych firma jest skłonna przeznaczyć na pozyskanie nowych klientów oraz ile powtórnego biznesu oczekuje od konkretnych konsumentów.

Jak obliczana jest wartość życiowa klienta?

Popularne metody obliczania CLV firmy obejmują:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Średni przychód na klienta: Znajdź średni przychód na klienta miesięcznie (całkowity przychód ÷ liczba miesięcy, od kiedy klient dołączył do firmy) i pomnóż tę wartość przez 12 lub 24, aby uzyskać CLV na rok lub dwa lata.
  • Analiza kohortowa: Kohorta to grupa klientów, którzy mają wspólną cechę lub zestaw cech. Badając kohorty, a nie pojedynczych użytkowników, firmy mogą uzyskać obraz zmian, jakie występują w całej relacji z grupami klientów.
  • Zindywidualizowane CLV: Firmy często skupiają się na określeniu całkowitej wartości klientów według źródła, kanału lub kampanii. Może to spowodować, że CLV osiągnięte dzięki reklamie w mediach społecznościowych będą porównywane z tymi z innych cyfrowych strategii marketingowych.
[/su_list]

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści