Skip to main content

Współczynnik konwersji

Wydajność strony internetowej może być mierzona i analizowana w marketingu online za pomocą różnych kluczowych danych. Tutaj współczynnik konwersji jest jedną z ważnych kluczowych liczb.

Co to jest współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji jest kluczowym wskaźnikiem efektywności(KPI) stosowanym w marketingu internetowym. Jest to stosunek liczby odwiedzających, którzy podejmują pożądaną akcję na stronie do całkowitej liczby odwiedzających stronę. Współczynnik konwersji jest wyrażony w procentach. Na przykład, jeśli strona internetowa ma w sumie 10 000 odwiedzających w miesiącu i z tych odwiedzających 500 podejmuje pożądane działania – na przykład, dokonać zakupu lub zapisać swój adres e-mail do newslettera – to współczynnik konwersji jest:

500 / 10.000 x 100 % = 5 %

Znaczenie współczynnika konwersji dla SEO

Różnica pomiędzy współczynnikiem konwersji a całkowitą liczbą odwiedzających witrynę jest miarą współczynnika odrzuceń (bounce rate). Jeśli w ramach optymalizacji współczynnika konwersji (CRO) uda się poprawić współczynnik konwersji, oznacza to jednocześnie zmniejszenie współczynnika odrzuceń. Współczynnik odrzuceń jest z kolei ważnym kryterium oceny strony przez Google. Powodem wysokiego współczynnika odrzuceń i jednocześnie niskiego współczynnika konwersji są często problemy z szybkością ładowania strony, nieprzejrzysta nawigacja, skomplikowany i kosztowny dla odwiedzających proces składania zamówienia czy brak optymalizacji strony pod kątem urządzeń mobilnych.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści