Skip to main content

Wynik satysfakcji klienta

Customer Satisfaction Score (CSAT) opisuje podstawowy pomiar satysfakcji klienta z produktów i/lub usług marki. Korzystając z CSAT, marketerzy i marki mogą określić poziom satysfakcji klienta w kluczowych momentach interakcji, takich jak czas zakupu, <a href=”https://www.davechaffey.com/digital-marketing-glossary/customer-onboarding/#:~:text=Customer%20onboarding%20involves%20using%20marketing,at%20encouraging%20loyalty%20and%20advocacy.&text=Proper%20onboarding%20isn%20done,Retention%20comes%20from%20that.”>procesuonboardingu</a> lub do wymiany <a href=”https://www.helpscout.com/blog/support-ticket-system/#:~:text=%E2%80%9CSupport%20ticket%E2%80%9D%20is%20a%20term,resolved%2C%20the%20ticket%20is%20closed.”>biletów wsparcia</a>. Ale także do rozmowy telefonicznej lub cyfrowej z działem obsługi klienta.
<h2 class=”preview”>Jakie są korzyści z Customer Satisfaction Score?</h2>.
<ul>.
<li class=”preview”>Krótko, intuicyjnie i prosto</li>.
<li class=”preview”>Skala ocen może się zmieniać w zależności od kontekstu, więc firmy mają swobodę w jej projektowaniu.</li>
<li class=”preview”>Wysoki wskaźnik odpowiedzi, ponieważ pytań jest niewiele</li>.
</ul>
<h2>Prawdopodobne wady stosowania Customer Satisfaction Score</h2>.
<ul>.
<li>Możliwość wystąpienia uprzedzeń kulturowych</li>
<li>Niejednoznaczność dotycząca dobrego lub złego wyniku wynika z obszernych danych porównawczych w różnych branżach i firmach</li>.
<li>Reflektuje krótkoterminowy sentyment, ponieważ jest oparty na ostatnim punkcie styku klienta z firmą. Ale również w oparciu o to, jak się czuje w danym dniu.</li>
<li>”Satysfakcja” jest subiektywnym odczuciem, a “zadowolony” może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi.</li>
<li>Klienci, którzy zaliczają się do kategorii “neutralni” i “niezadowoleni” często nie wypełniają ankiet. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyniki mogą być nieobiektywne.</li>
</ul>


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści