Skip to main content

Wyszukiwanie pionowe

Znaczenie

Terminvertical search” jest używany do opisania wyszukiwania w Internecie, które koncentruje się na konkretnym temacie lub produktach. Wyszukiwarki pionowe są szczególnym rodzajem portalu pionowego, ponieważ dostarczają informacji tylko na określony temat. Wyszukiwarki wertykalne są również często określane dwoma terminamiWyszukiwarkitematyczne” lub“Wyszukiwarki specjalistyczne“.

Informacje ogólne

Wyszukiwarki wertykalne mają wiele wspólnego z tradycyjnymi wyszukiwarkami. Google, Bing czy Yahoo umożliwiają również wyszukiwanie pionowe na określone tematy poprzez ograniczenie zapytania do określonych kategorii, obrazów, filmów czy wiadomości. Z punktu widzenia nowoczesnego marketingu online, vertical search daje reklamodawcom możliwość bardziej precyzyjnego targetowania odbiorców.
Patrząc na wyszukiwanie w sieci World Wide Web z perspektywy interaktywnej i transakcyjnej, wyszukiwanie stanowi podstawową aktywność cyfrową. Użytkownicy wprowadzają hasła do wyszukiwarki, aby szukać określonych informacji, pytać o alternatywy, badać określone tematy, a następnie podejmować decyzje na podstawie uzyskanych informacji. Tradycyjne wyszukiwarki, określane również terminem “wyszukiwarki horyzontalne”, odnotowują ponad 2 miliardy zapytań dziennie.

Wyszukiwanie pionowe i poziome w skrócie

Wyszukiwarki horyzontalne przeszukują całą widzialną sieć w poszukiwaniu istotnych informacji na możliwie najszerszy zakres tematów. Z tego właśnie powodu wyszukiwarki takie określa się mianem “horyzontalnych”. Wyszukiwanie horyzontalne można uznać za ogólną formę przeszukiwania sieci World Wide Web. Wyszukiwanie poziome prowadzi zazwyczaj do większej liczby wyników.
Ranking, w jakim wyświetlane są wyniki, zależy przede wszystkim od algorytmu wyszukiwarki. Wyszukiwarki horyzontalne koncentrują się na najszerszym możliwym zakresie tematycznym i mogą indeksować gigantyczne obszary Internetu za pomocą tzw. crawlerów.
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
Z kolei wyszukiwanie wertykalne polega na wyszukiwaniu i wyświetlaniu treści, które są skierowane do konkretnej witryny, kategorii lub branży. Przykłady stron z wyszukiwaniem pionowym obejmują:
  • Strony internetowe poświęcone podróżom
  • Strony internetowe poświęcone rozrywce
  • Serwisy informacyjne
  • Strony internetowe dotyczące pracy
  • Strony internetowe poświęcone fotografii
[/su_list]
Aplikacje mobilne to także doświadczenia wertykalne. Wiele witryn zakupów online jest również pionowych poprzez skupienie się na konkretnych produktach lub cenach.
Rodzaje wyszukiwania pionowego
Istnieje wiele różnych typów wyszukiwania wertykalnego, dla których firmy i organizacje mogą optymalizować treści.
Wyszukiwanie obrazów jest najpopularniejszym wyszukiwaniem pionowym w sieci World Wide Web. Firmy, które są aktywne w Internecie powinny wykorzystać tę okazję do zdobycia dodatkowych pozycji w wyszukiwarkach wizerunkowych.
Dzięki szybkiemu rozwojowi platform VOD, takich jak YouTube i TikTok, filmy są obecnie tak popularne jak zdjęcia. Jednak filmy wideo mają swoje własne zasady optymalizacji, więc firmy zdecydowanie powinny zatrudnić ekspertów w dziedzinie wideoSEO, aby zbudować obecność na platformach VOD, jak również.
W dobie mobilnego internetu, App Store Optimization (ASO) powinno być priorytetem dla firm.
Lokalne firmy i handlowcy mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy właściciele firm znają podstawy optymalizacji lokalnych wyszukiwarek i skutecznie wykorzystują je do własnej promocji online.

Wniosek

Wyszukiwanie pionowe w sieci World Wide Web jest szczególną formą wyszukiwania w sieci, która polega na wyszukiwaniu treści w określonym obszarze tematycznym.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści