Skip to main content

WDF*IDF

Co oznacza WDF*IDF?

WDF*IDF jest narzędziem wykorzystywanym w dziedzinie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) do określania przydatności własnych treści internetowych w porównaniu z treściami innych stron. WDF oznacza „Within Document Frequency” i określa częstotliwość wszystkich słów, które pojawiają się w tekście i kategoryzuje je zgodnie z istotnością. Formuła WDF*IDF może być stosowana w kontekście optymalizacji onpage w celu zwiększenia znaczenia strony dla wyszukiwarek.

Obliczenia w szczegółach

Wskazówka!

W ramach formuły WDF*IDF częstotliwość występowania danego słowa w tekście jest mnożona przez częstotliwość występowania tego samego słowa w odpowiednim korpusie ogólnym. Wynikiem tego jest trafność tego słowa w dokumencie.

Im większy korpus dokumentów użyty do obliczeń, tym dokładniejsze wyniki.

Korzyść dla SEO

W kontekście optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych,WDF*IDF ma na celu uczynienie tekstów strony internetowej jak najbardziej unikalnymi, tak aby były one wyświetlane wysoko w wynikach wyszukiwania dla określonych haseł przez wyszukiwarki. Pisząc teksty online, nie należy jednak orientować się wyłącznie na krzywej WDF*IDF.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


Chociaż inne aspekty, takie jak

  • Tonalność
  • Struktura
  • żargon lub
  • Przepływ czytania

nie odgrywają roli w ważeniu terminów, są jednak ważne dla łatwości obsługi i czytelności tekstu.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści