Skip to main content

Xamarin

Co to znaczy Xamarin? Xamarin jest platformą do tworzenia aplikacji mobilnych opartą o framework .NET firmy Microsoft, która umożliwia tworzenie natywnych aplikacji dla systemów Windows Phone, Android i iOS. Ogólne informacje na temat Xamarinu Xamarin został założony w 2011 roku i przejęty przez Microsoft w marcu 2016 roku. Początkowo...

Xanadu

Co to jest Xanadu? Xanadu to projekt hiperłącza zapoczątkowany przez Teda Nelsona w 1960 roku. Celem projektu było połączenie niezliczonych dokumentów i stworzenie uniwersalnej biblioteki. Termin “hipertekst” wraca do Nelsona. Pliki nie miały być przechowywane w centralnym miejscu, lecz miały mieć globalny adres, tak aby można było do nich...

Xenu link sleuth

xenu link sleuth, lub po prostu xenu, jest programem komputerowym, który sprawdza strony internetowe w poszukiwaniu hiperłączy zawierających błędy. xenu link sleuth został napisany przez Tilmana Hausherra. Jest to oprogramowanie własnościowe, które jest dostępne bezpłatnie. Nazwa programu pochodzi od imienia Xenu, galaktycznego władcy z pism scjentologicznych. Format Xenu link...

XHTML

Co oznacza XHTML? Skrót oznacza EXtensible HyperText Markup Language. Jest to język znaczników tekstowych. Strukturalnie opisuje on wyświetlanie sekcji tekstowych, hiperłączy, obrazów i filmów w dokumentach. Można go również wykorzystać do realizacji prostej, automatycznej wymiany danych pomiędzy kilkoma dokumentami tekstowymi. Dlaczego stworzono XHTML? Impuls do stworzenia pochodzi z próby...

XML

Co oznacza XML? XML jest językiem znacznikowym używanym do tworzenia wysoce ustrukturyzowanych tekstów. W odróżnieniu od HTML, XML (Extensible Markup Language) strukturuje teksty w sposób tak przejrzysty i logiczny, że możliwe jest odwzorowanie złożonych struktur danych, takich jak bazy danych. XML jest często używany do tworzenia map sytuacyjnych. Jaka...

XML (Extensible Markup Language)

XML jest językiem znaczników używanym do tworzenia tekstów o wysokiej strukturze. W przeciwieństwie do HTML, XML (Extensible Markup Language) służy do tak przejrzystej i logicznej strukturyzacji tekstów, że możliwe jest odwzorowanie złożonych struktur danych, takich jak bazy danych. XML jest często używany do tworzenia sitemap. Jak zbudowany jest język...

Xovi

Od 2009 roku, niemiecki XOVI GmbH rozwija różne rozwiązania SaaS dla webmasterów. Firma sprzedaje oprogramowanie online, którego użytkownicy nie instalują na własnych komputerach. Przecież takie aplikacje SaaS są wywoływane bezpośrednio przez przeglądarkę. Wraz z narzędziem Xovi firma sprzedaje odpowiednie oprogramowanie online, które służy do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych...

XPath

Co to jest XPath? XPath jest skrótem od “XML Path Language”. Jest to język niezależny od platformy, który może być używany do opisu ścieżek dla dokumentów XML. Rozszerzalny język znaczników”, w skrócie “XML”, jest tak zwanym językiem znaczników. Służy do przedstawienia hierarchicznie uporządkowanych danych w formie tekstowej, które mogą...