Skip to main content

Piksel śledzący

Kod pikselowy to niewielka grafika, która jest automatycznie ładowana bez zgody odwiedzającego stronę internetową i umożliwia rejestrowanie zachowania użytkownika. Jakie są cechy charakterystyczne piksela śledzącego? Piksel śledzący to zazwyczaj mała grafika o minimalnych wymiarach 1×1 pik sel. Grafika jest celowo tak mała, aby nie była zauważalna dla odwiedzającego stronę....

Zanox

Kim lub czym jest Zanox? Zanox to nazwa grupy firm. Sieć marketingu afiliacyjnego została założona w 2000 roku przez: Tomasz Hessler Heiko Rauch Jens Hewald Założyciele firmy opuścili ją już w 2010 roku. Wswojej branży – e-commerce i marketingu internetowego – firma szybko wybiła się na szczyt. Została uznana...

ZAproxy

Oprogramowanie open source ZAproxy (Zed Attack Proxy) to niezwykle potężne narzędzie, które służy przede wszystkim do wyszukiwania luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych. Podatności w oprogramowaniu stanowią ogromny problem, z którym coraz częściej borykają się nie tylko programiści i administratorzy, ale także użytkownicy. Zed Attack Proxy może kompleksowo analizować aplikacje...

Zasada uczciwego korzystania

Co to jest zasada uczciwego wykorzystania? Zasada fair use to termin z prawa autorskiego. Reguluje ona zakres, w jakim materiały chronione prawem autorskim mogą być wykorzystywane do własnych celów. Wiedza o tym, które rodzaje wykorzystania są uczciwe, a które nie, ma ogromne znaczenie dla prywatnych i komercyjnych operatorów stron...

Zasilanie danymi

Kanałydanych to ustrukturyzowane informacje, które są automatycznie przesyłane pomiędzy serwerem a stroną Client. Często używanymi formatami do zasilania danych są CSV i XMLale TXT i RSS są również powszechne. Struktura przesyłanych danych jest określana przez serwer odbiorczy, np. Google Shop ping. Strona Client (np. sprzedawca detaliczny) musi przekazać swoje...

ZAW

Co oznacza ZAW? Centralne Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Reklamowego(www.zaw.de) jest organizacją parasolową niemieckiego przemysłu reklamowego. Koordynuje on różne poglądy w branży reklamowej. Do ZAW należą organizacje członkowskie z różnych sektorów, w tym agencje reklamowe, przemysł reklamowy oraz badania rynkowe i społeczne. Zrzeszenie reprezentuje interesy branży reklamowej na zewnątrz, w szczególności...

Zawartość aktywna

Aktywne treści to elementy strony internetowej, które umożliwiają specjalną funkcjonalność lub tworzą pewną dynamikę w statycznej stronie. Co to są treści aktywne Aktywna zawartość tomały program umieszczony na stronie HTML, który jest pobierany z serwera, na którym strona jest przechowywana, na komputer użytkownika i wykonywany na tym komputerze. Active...

Zindeksowane witryny

Czym są zaindeksowane strony internetowe? Zindeksowane strony internetowe to strony internetowe, które zostały umieszczone w bazie danych wyszukiwarki. Jeśli strony internetowe są częścią katalogu słów kluczowych (indeksu), są one zwykle określane jako zaindeksowane strony internetowe. Jak można określić zaindeksowane strony internetowe? Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, które adresy...

Zwinne tworzenie oprogramowania

Agile software development opisuje proces, dzięki któremu pisanie odpowiednich rozwiązań powinno być szybsze i łatwiejsze. Rozwój przebiega również iteracyjnie. Jest to proces, w którym identyczne lub podobne procedury są powtarzane kilkakrotnie w celu zbliżenia się do rozwiązania. W dziedzinie zwinnego rozwoju oprogramowania, na przykład, osoby zaangażowane w projekt wielokrotnie...