Skip to main content

Zapobieganie utracie danych

Zapobieganie utracie danych (DLP) jest terminem używanym w bezpieczeństwie informacji i odnosi się do środków ochronnych. Ochrona danych zajmuje się bezpieczeństwem danych. Chronione muszą być nie tylko dane i ich utrata, ale także ich

  • Poufność
  • Integralność i
  • Atrybutywność

Synonimicznymi terminami są Data Leak Prevention lub Data Leakage Prevention.

Co powoduje utratę danych?

Utrata danych odnosi się do wypływu danych z firmy, co powoduje szkody. Dane mogą zostać zniszczone (np. pożar, usunięcie) lub skradzione. Rozwiązania bezpieczeństwa IT są stosowane w celu zapobiegania utracie danych. Te narzędzia do zapobiegania utracie danych mają za zadanie zabezpieczyć dane i chronić je przed nieautoryzowanym dostępem. W celu zapewnienia pełnej ochrony i poufności danych wymagane są zazwyczaj szeroko zakrojone działania.

Czym są narzędzia do zapobiegania utracie danych?

Produkty DLP mogą być oparte na oprogramowaniu lub sprzęcie. Rozwiązania programowe, na przykład, szyfrują dane lub chronią dostęp za pomocą hasła. Po stronie sprzętowej kopie zapasowe danych są wykonywane w celu zapewnienia możliwości odzyskania danych po ich utracie w wyniku pożaru, zalania wodą lub podobnych zdarzeń. Należy również zabezpieczyć przetwarzanie danych.

Data Loss Prevention – ochrona danych podczas pracy z danymi

Narzędzia DLP monitorują sposób postępowania z informacjami. Na przykład, dokumentuje się, co zostało zrobione z określonymi danymi, rejestruje się informacje o użytkownikach, uwrażliwia się użytkowników za pomocą wyskakujących okienek lub blokuje się dostęp do danych.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści