Skip to main content

Zapobieganie wyciekom danych

Czym jest zapobieganie wyciekowi danych (DLP)?

Zapobieganie wyciekowi danych (Data Leagage Prevention – DLP) to strategia mająca na celu zapewnienie, że użytkownicy końcowi nie wysyłają poufnych lub krytycznych informacji do odbiorców spoza sieci korporacyjnej. Termin ten jest również używany do opisania produktów oprogramowania, które pozwalają administratorowi sieci kontrolować, jakie dane mogą przesyłać użytkownicy końcowi.

Jak działa zapobieganie wyciekom danych?

Oprogramowanie zapobiegające wyciekom danych wykorzystuje reguły biznesowe do klasyfikacji i ochrony poufnych i krytycznych informacji, tak aby nieupoważnieni użytkownicy końcowi nie mogli przypadkowo lub złośliwie udostępniać danych, których ujawnienie mogłoby zagrozić firmie. Na przykład, jeśli pracownik spróbuje przekazać służbową wiadomość e-mail poza domenę korporacyjną lub przesłać plik firmowy do usługi przechowywania danych w chmurze konsumenckiej, takiej jak Dropbox, zostanie mu odmówiona autoryzacja.

Znaczenie

Przyjęcie DLP jest napędzane przez Zagrożenia wewnętrzne i bardziej rygorystyczne rządowe przepisy dotyczące prywatności. Niektóre narzędzia DLP potrafią nie tylko monitorować i kontrolować aktywność punktów końcowych, ale także filtrować przepływy danych w sieci korporacyjnej i chronić dane w ruchu.

Jakie są główne obszary zastosowań?

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Ochrona danych osobowych/zgodność z przepisami
  • Ochrona IP
  • Widoczność danych
[/su_list]

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści