Skip to main content

Zindeksowane witryny

Czym są zaindeksowane strony internetowe?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zindeksowane strony internetowe to strony internetowe, które zostały umieszczone w bazie danych wyszukiwarki. Jeśli strony internetowe są częścią katalogu słów kluczowych (indeksu), są one zwykle określane jako zaindeksowane strony internetowe.

Jak można określić zaindeksowane strony internetowe?

Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, które adresy URL są zawarte w indeksie wyszukiwarek:

  • Zapytanie o witrynę w Google lub Bing: W polu wyszukiwania wpisz słowo witryna, po którym następuje dwukropek, a następnie adres URL. Przykład: site:mysite.com. Wszystkie zaindeksowane adresy URL zapytanej domeny są wyświetlane jako wynik.
  • Przeszukiwanie zindeksowanych stron internetowych za pomocą narzędzia SEO
  • Sprawdzanie indeksacji w Google Search Console

Uwaga

Google wymienia stare adresy URL, które zostały przekazane jako dodatek do bieżących adresów URL w zapytaniu o stronę! Indeksowane strony nie są więc automatycznie stronami aktualnymi.

Tylko zaindeksowane strony mogą być w rankingu!

Strony, które nie są zawarte w Google wyszukiwarki nie mogą być znalezione przez wyszuki warkę i nie mają rankingu. Regularne sprawdzanie stron w indeksie jest niezwykle ważne dla SEO, ponieważ tylko te strony przynoszą pożądany ruch SEO.

Jak można wykluczyć strony z indeksowania?

  • Wyłączenie stron: Indeksowanie poszczególnych stron może zostać uniemożliwione poprzez wpisanie „noindex” w meta tagu Robots w nagłówku danej strony HTML.
  • Wykluczenie katalogów: W pliku robots.txt, możesz wykluczyć całe katalogi z indeksowania, a tym samym z indeksowania, za pomocą oświadczenia disallow. Oświadczenie może być użyte do wykluczenia wszystkich lub tylko niektórych indeksów.

Ważne

Aby roboty indeksujące widziały deklarację noindex, strona nie może być jednocześnie zablokowana poprzez plik robots.txt. W przeciwnym razie strona może nadal znajdować się w indeksie, jeśli np. inna strona zamieści do niej link.

Jak osiągnąć optymalne indeksowanie?

  • Dobre linkowanie wewnętrzne
  • Utwórz (XML-) sitemapę i prześlij ją do Google Search Console. Mapa strony musi zawierać tylko kanoniczne adresy URL.
  • Regularna korekta stron zgłoszonych jako niepoprawne w Search Console Google.
  • Usuń lub ponownie połącz osierocone strony.
  • regularnie monitorować zaindeksowane strony internetowe: poprzez zapytania do witryny oraz poprzez raport „Pokrycie” w Google Search Console.

Info

Idealnie byłoby, gdyby sitemapa wyglądała tak, jak ta dostarczona przez Google:
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=de

Wnioski zespołu OM Optimiser

Bez indeksacji przez wyszukiwarki, strony internetowe nie mogą być klasyfikowane. Dlatego też indeksacja powinna być regularnie sprawdzana i optymalizowana. Czy wszystkie ważne strony znajdują się w indeksie? Czy indeks zawiera strony, które powinny być wykluczone?

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści