Skip to main content

Nadruk

Wszystkie treści prawne zostały sporządzone w języku niemieckim i odnoszą się do niemieckiego systemu prawnego. Tłumaczenia dla innych języków zostały wykonane automatycznie, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu. Obowiązuje oryginalna treść w języku niemieckim.

Identyfikacja świadczeniodawcy zgodnie z § 5 TMG

OM Optimiser GmbH
Florian Müller
Schlossstraße 19
82031 Grünwald

Kontakt

Telefon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Siedziba przedsiębiorstwa: Monachium
Dyrektor zarządzający: Florian Müller
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Monachium
Numer rejestracyjny: HRB 188070
Nr VAT: DE273929058

Treść oferty online

Serwis OM Optimiser GmbH nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. OM Optimiser GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania informacji zawartych na tej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie można udowodnić zawinionego zamiaru lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

OM Optimiser GmbH stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, tekstów, dokumentów dźwiękowych i sekwencji wideo wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać dane stworzone przez siebie lub sięgać po dane wolne od licencji. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie tych danych w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody OM Optimiser GmbH .

Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności OM Optimiser GmbH , zobowiązanie do odpowiedzialności powstałoby tylko wtedy, gdyby OM Optimiser GmbH posiadała wiedzę na temat treści i gdyby było technicznie możliwe i uzasadnione uniemożliwienie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Strona OM Optimiser GmbH oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie znajdowały się na nich żadne nielegalne treści. OM Optimiser GmbH nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, autorstwo i zawartość stron, do których odsyłają linki, i niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści stron, do których odsyłają linki, zmienionych po utworzeniu linku. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i innych formach baz danych utworzonych przez OM Optimiser GmbH , do których możliwy jest zewnętrzny dostęp w celu zapisu. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody, które powstaną w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której się odnosimy.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której zostali Państwo odesłani na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Rozstrzyganie sporów online

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/, z której konsumenci mogą korzystać w celu rozstrzygnięcia sporu i gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat rozwiązywania sporów.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W przypadku sporu z konsumentem nie jesteśmy ani zobowiązani, ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.